Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van de SpeelgoedConcurrent bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van zakelijke klanten, bedrijven of particulieren. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door de SpeelgoedConcurrent dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Mocht een levering van de SpeelgoedConcurrent retour gezonden worden dient dit ten alle tijden binnen 14 dagen schriftelijk overeengekomen zijn en bevestigd moeten worden per e-mail c.q schrijven. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. Portokosten worden niet vergoed door de SpeelgoedConcurrent, mits schriftelijk anders is overeengekomen.

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken zijn uitgesloten van retourzending. Zoals: Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken, kranten en tijdschriften of produkten die zonder de orginele verpakking retour verzonden moeten worden.

De SpeelgoedConcurrent is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord.
Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

De SpeelgoedConcurrent is ingeschreven in het Handelsregister te Zwolle onder KvK-nummer 05042427 en BTW-nummer NL138012532B02. De SpeelgoedConcurrent.nl maakt onderdeel uit van Diender Warmte Techniek.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van SpeelgoedConcurrent bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door SpeelgoedConcurrent; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Levering en retourzendingen

SpeelgoedConcurrent kunt u altijd bereiken voor vragen via e-mail of 06-14502159

Levering vind plaats na betaling van verschuldigd bedrag op rekeningnummer:

NL39RABO0323077544 SpeelgoedConcurrent Kampen
Graag o.v.v uw Naam en Woonplaats
Dit vanwege de verwerking van orders in ons systeem.

Als de overboeking binnen is zal order vrijgegeven worden waarna hij verstuurd zal worden. Via het systeem ontvangt u een bericht zodra uw order verwerkt is waarna het verstuurd zal worden.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.

Als iets verzonden moet worden gebeurd dit soms aangetekend.
Als u aftekend bij de TPG chauffeur gaat u akkoord met de bestelling. Controleer altijd op evt. gebreken aangezien het een groot object kan zijn. Als er afgetekend is kan er nl. aangegeven worden of het pakket zonder beschadigingen is overgekomen. Bij melding kunnen wij u dan snel voorzien van een nieuw examplaar.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag excl. de eventuele kosten voor verzending van het artikel. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. Kleurverschillen onder voorbehoud.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van de SpeelgoedConcurrent zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. De SpeelgoedConcurrent heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.